Nasza dla Ciebie

 • gazowe przyłącza domowe
 • szafki gazowe
 • gazomierze, reduktory
 • detektory gazu
 • przewody do kuchenek i kotłów
 • wewnętrzne instalacje stalowe
  i miedziane

Instalacje KANALIZACYJNE

 Oferujemy zaopatrzenie inwestycji kanalizacyjnych w zakresie rur i kształtek PE, rur i kształtek PCV,  rur żeliwnych, włazów i wpustów ulicznych i podwórzowych, studni kanalizacyjnych, zasuw z miękkim uszczelnieniem i nożowych, zaworów odpowietrzających, zaworów zwrotnych, systemów odwodnień liniowych.  

Instalacje kanalizacyjne:

 • rury kanalizacyjne PE,
 • rury kanalizacyjne PCV,
 • kształtki PE elektrooporowe, doczołowe,
 • kształtki PCV,
 • studnie kanalizacyjne,
 • rury kanalizacyjne żeliwne,
 • włazy i wpusty żeliwne,
 • odwodnienia liniowe,
 • armatura kanalizacyjna.