Nasza dla Ciebie

 • gazowe przyłącza domowe
 • szafki gazowe
 • gazomierze, reduktory
 • detektory gazu
 • przewody do kuchenek i kotłów
 • wewnętrzne instalacje stalowe
  i miedziane

Sieci Gazowe ZEWNĘTRZNE

Oferujemy kompleksowe zaopatrzenie inwestycji w ramach budowy gazociągów w pełnym zakresie średnic. Zapewniamy wszelkie materiały począwszy od rur PEHD, rur wzmocnionych RC, RC z płaszczem ochronnym PP, rur stalowych fabrycznie izolowanych, poprzez kształtki do zgrzewów elektrooporowych i doczołowych, zasuwy kołnierzowe
i z króćcami PE, złącza PE-stal wszelkich typów, zespoły zaworowo-upustowe, pozostałe materiały wyposażenia sieci,
po stacje redukcyjno-pomiarowe.

Sieci gazowe zewnętrzne:

 • rury gazowe PE,
 • rury gazowe PE RC,
 • rury gazowe PE RC z płaszczem PP,
 • rury stalowe izolowane 3LPE,
 • kształtki PE elektrooporowe, doczołowe, segmentowe,
 • złącza PE-stal kołnierzowe i rurowe,
 • armatura gazowa,
 • stacje redukcyjno-pomiarowe.